1. Evaporador.
  2. Absorbedor.
  3. Desorbedor.
  4. Condensador.
  5. Columna de rectificación.
  6. Intercambiador del calor de solución.
  7. Subenfriador.
  8. Bomba de alta presión.
  9. Válvula de expansión de solución.
  10. Válvula de expansión de amoniaco.